headerphoto


LUTZ UBEZPIECZENIA

LUTZ

Szanowni Państwo!

W celu zapewnienia członkom OSNROP odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej OSNROP nawiązało w lipcu 2009 r. współpracę z austriackim biurem brokerskim, LUTZ ASSEKURAZ Maklerges.m.b.H., specjalizującym się od ponad dwudziestu pięciu lat w dziedzinie ubezpieczeń dla transportu, spedycji i logistyki.

LUTZ Assekurantz uzyskał rekomendację Zarządu OSNROP i ZMPD dla oferowanych produktów ubezpieczeniowych.

Aktualnie LUTZ Assekuranz proponuje ubezpieczenia:

 1. OCP (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika)
 2. OCS (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora)
 3. oraz Cargo (towaru w transporcie).

Oferowane przez LUTZ Assekuranz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) posiada pod wieloma względami niespotykane dotychczas na polskim rynku ubezpieczeniowym rozwiązania, do których między innymi należą:

 • jedna polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną przewoźnika w ruchu kabotażowym, międzynarodowym i krajowym;
 • standardową ochroną objęta jest wina umyślna i rażące niedbalstwo kierowcy, będącego pracownikiem (np. "pijaństwo w drodze" itp.) (Art 29 CMR);
 • ubezpieczony objęty jest pełną ochroną prawną w zakresie spraw związanych ze szkodą, do egzekwowania wstrzymanego przewoźnego z tytułu "rzekomej szkody", włącznie.
  To ubezpieczenie OCP nie wymaga dalszego "doubezpieczania", które stosują niektóre spedycje, potrącając każdorazowo przy swoich zleceniach od 2 do 5% z przewoźnego;
 • maksymalna suma ubezpieczenia na każde zdarzenie wynosi 1.000.000 EUR, w zależności od obowiązującego prawa (CMR, Polskie Prawo Przewozowe lub inne)
 • zakres terytorialny obejmuje standardowo całą Europę, kraje nadbrzeża Morza Śródziemnego Afryki, kraje Bliskiego Wschodu oraz Azji do linii wschodniego południka 95°
 • przewozy towarów podlegających przepisom ADR (za wyjątkiem grupy I i VII), towary chłodnicze, AGD, elektronika, a także towary podlegające akcyzie są ubezpieczone standardowo bez dodatkowych opłat
 • ubezpieczenie OCP obejmuje zaspokojenie uzasadnionych i odparcie niezasadnych roszczeń z tytułu szkód objętych ochroną ubezpieczenia.

Wszystkie dokumenty wydawane są dwujęzycznie po polsku i niemiecku.
Więcej szczegółów na stronie internetowej www.lutz-assekuranz.pl lub w naszym

Biurze Obsługi Klienta przy ZMPD
al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Telefon: (022) 536 10 84
E-mail: lutz@zmpd.pl

Telefaks: (022) 536 10 85
www.uslugi.zmpd.pl

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej usługi.

Biuro w Wiedniu
Meidlinger Hauptstr. 51-53
1120 Wien
Telefon: +43 1 817557321
Telefaks: +43 1 817557322
E-mail: office@lutz-assekuranz.pl
www.lutz-assekuranz.pl

Dział Likwidacji Szkód
Telefon: + 43 1 817557316
Telefaks: +43 1 817557322
E-mail: chiang@lutz-assekuranz.at
www.lutz-assekuranz.at

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego, wykonującego odpłatnie przewozy przesyłek towarowych w ruchu kabotażowym, międzynarodowym i krajowym:

 • Informator OCP PDF
 • Informator OCP - kabotaż PDF
 • Zgłoszenie ubezpieczenia OCP DOC
 • Zgłoszenie ubezpieczenia OCP - kabotaż DOC
 • Ogólne warunki ubezpieczenia OCP PDF
 • Zestawienie pojazdów DOC
 • Zmiana taboru DOC

Ubezpieczenie OC Spedytora:

 • Informator OCS PDF
 • Ogólne warunki ubezpieczenia OCS PDF
 • Z głoszenia ubezpieczenia OCS DOC

Formularze dodatkowe:

 • Zmiana danych firmy DOC
 • Zgłoszenie szkody DOC

<...Powrót

--------------------------------
Archiwum aktualności
--------------------------------

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Przewoźników

Adres:
ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska

E-mail: stow@stow.pl

Telefony:
083 342 59 50,
083 342 56 81,
083 344 47 34

Fax: 83 344 47 08