Strefa klienta

Zasady wydawania zezwoleń w roku 2017.

1. Rosja kraje trzecie:

·        Kontyngent 48 000 szt.

95 % zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2017 r., pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2016 r. z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów.
Pozostała liczba zezwoleń zostanie przeznaczona na limity dodatkowe dla wszystkich uprawnionych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość ubiegania się o zezwolenia w ramach limitów dodatkowych po wykorzystaniu posiadanego limitu podstawowego proporcjonalnie do upływu roku, tj. 3/12 w styczniu, 4/12 w lutym, itd.

Zezwolenia w ramach limitów dodatkowych otrzymają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie mtd rzeczy powyżej jednego roku (licząc od daty odebrania licencji).

2. Kazachstan kraje trzecie

·        kontyngent 4 000 szt.

100 % zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2017 r., pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2016 r. z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów.
Dodatkowy warunek: limit będzie naliczony tym przedsiębiorcom, którzy w 2016 r. pobrali i poprawnie wykorzystali co najmniej 3 szt. zezwoleń.

Pozostała liczba zezwoleń zostanie przeznaczona na limity dodatkowe.

3. Turcja wjazd na pusto lub kr-3

·        kontyngent 4 000 szt.

60% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2017 r., pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2016 r. z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów.

Pozostała liczba zezwoleń zostanie przeznaczona na limity dodatkowe.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wysokości naliczonych limitów zezwoleń na dany rok kalendarzowy można zgłaszać do 31 marca 2017 roku.

§ 6

1. Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo zezwolenia Albania ogólne, Czarnogóra ogólne, Czechy kraje trzecie,  Kirgistan ogólne, Maroko ogólne, Mołdawia ogólne, Słowacja kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie EURO1, Turcja tranzyt,  Białoruś kraje trzecie, Kazachstan ogólne, Białoruś tranzyt w liczbie:

·        dwie sztuki na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych,

·        jedna sztuka na każdy kolejny piąty pojazd uprawniony.

2. Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo zezwolenia Bośnia i Hercegowina ogólne, Estonia kraje trzecie, Macedonia kraje trzecie, Mołdawia kraje trzecie, Serbia ogólne, w liczbie:

·        jedna sztuka na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych

·        jedna sztuka na każdy kolejny piąty pojazd uprawniony

3. Ukraina ogólne EURO1 (dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1993 r.), Ukraina ogólne EURO2 (dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1996 r.), Ukraina ogólne EURO3 (dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 r.) wydawane będą w liczbie sześciu sztuk na każdy pojazd uprawniony.

4. Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo zezwolenia  Rosja ogólne, Białoruś ogólne w liczbie:

·        dwie sztuki na każdy pojazd uprawniony

Otrzymanie kolejnych zezwoleń wymienionych w pkt. 1, 2 , 3 i 4  będzie możliwe w momencie wykorzystania i zdania do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.
§ 7
Armenia ogólne, Azerbejdżan ogólne, Azerbejdżan kraje trzecie, Bośnia i Hercegowina kraje trzecie, Bułgaria kraje trzecie, Chorwacja kraje trzecie, Czarnogóra kraje trzecie, Finlandia kraje trzecie, Gruzja ogólne, Gruzja kraje trzecie, Kazachstan kraje trzecie, Kirgistan kraje trzecie, Litwa kraje trzecie, Łotwa kraje trzecie, Norwegia kraje trzecie, Rosja kraje trzecie, Rumunia kraje trzecie, Serbia kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie Euro 0, Tadżykistan ogólne, Tadżykistan kraje trzecie, Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie, Uzbekistan ogólne, Uzbekistan dwustronne/tranzytowe, Węgry kraje trzecie EURO 3 + S - zezwolenia przydziela się na indywidualny wniosek przedsiębiorcy (wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w GITD - Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego do 20 dnia każdego miesiąca (decyduje data wpływu do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego). Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08