headerphoto

XVI Zjazd Przewoźników Polskich

W dniu 18.06.2015 r. odbył się XVI Zjazd Przewoźników Polskich. Miejscem Zjazdu był Hotel "Polonia" w Grabanowie k/Białej Podlaskiej.

Źródło: OSNROP | 2015-07-01 11:00:35
Bogate państwa naciskają na Komisję Europejską, by ograniczyć konkurencję ciężarówek z Polski

Kolejny po Niemczech kraj, Francja, chce wprowadzić płacę minimalną - 9,61 euro na godzinę - dla kierowców w transporcie międzynarodowym i w kabotażu. To kolejna odsłona w walce krajów zachodnich o ograniczenie działalności tańszych przewoźników z Polski.

Źródło: OSNROP | 2015-03-19 08:30:29
Najniższe w Polsce stawki podatku od środków transportowych.

30 stycznia Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę zmieniającą roczne stawki podatku od środków transportowych. Wysokość tych stawek została określona na najniższym dopuszczalnym poziomie wynikającym z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.. Ich wysokość wynosi odpowiednio 1.381,13 zł od dwuosiowych ciągników siodłowych i balastowych oraz 921,50 zł od trzyosiowych przyczep i naczep.

Biała Podlaska - najniższe podatki w Polsce

Źródło: OSNROP | 2015-03-09 11:03:29
Rozmowy o zasadach wykonywania przewozów drogowych w Rosji

- Strona rosyjska wyraziła gotowość uzgadniania ze stroną polską wszelkich aspektów przewozów drogowych, w szczególności w przypadku przewozu dwustronnego ładunków pochodzących z krajów trzecich  – powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz, który przewodniczył polskiej delegacji na posiedzeniu polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | 2015-02-04 10:21:08
PRZEPISY WS. MINIMALNEJ PŁACY W NIEMCZECH ZAWIESZONE

Przepisy dotyczące płacy minimalnej i obowiązków administracyjnych związanych z tranzytem przez Niemcy zostają zawieszone. Przepisy mają być zawieszone do czasu wyjaśnienia sprawy przez Komisję Europejską.

Źródło: OSNROP | 2015-01-30 11:09:52
Powstał komitet protestacyjny przewoźników

W wyniku dyskusji jaka się odbyła w dniu 15.01.2015 r. na I Międzyokręgowej Konferencji Zawodowej Przewoźników w Białej Podlaskiej powstał:

Komitet protestacyjny przewoźników drogowych

www.protestprzewoznikow.pl

Źródło: OSNROP | 2015-01-16 14:59:42
I Międzyokręgowa Konferencja Zawodowa Przewoźników

Mając na uwadze sytuację w jakiej znalazł się "Polski Transport Międzynarodowy" oraz najbliższe perspektywy jego funkcjonowania, organizujemy I Międzyokręgową Konferencję Zawodową Przewoźników w dniu 15.01.2015 r. o godz. 1400 w siedzibie Stowarzyszenie Przewoźników w Białej Podlaskiej, ul. Janowska 66.
Na konferencję zapraszamy Prezesów Stowarzyszeń związanych z transportem na wschód Europy a także Przewodniczącego Porozumienia Białowieskiego i Prezesa ZMPD. 

 

Źródło: OSNROP | 2015-01-09 13:26:59
XV Jubileuszowy Zjazd Przewoźników Polskich

W dniu 13 czerwca 2014r. na terenie najsłynniejszej Polskiej Stadniny Koni Arabskich w Janowie Podlaskim odbył się XV Jubileuszowy Zjazd Przewoźników Polskich. Dzięki temu goście zjazdu mieli niezwykłą okazję do obejrzenia najpiękniejszych koni arabskich, jakie się obecnie w tej hodowli znajdują.
Pomimo niesprzyjającej aury na spotkanie przybyło ponad 600 przedstawicieli branży transportu drogowego. Udział wzięło także 46 wystawców i sponsorów. 

Źródło: OSNROP | 2014-08-14 09:19:03
Oddział Stowarzyszenia Przewoźników w Łukowie

Informujemy, że od 17 marca 2014 r. w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 29 (baza PKS) działa punkt obsługi przewoźnika Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników. Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00 z przerwą na wyjazd pracownika do biura Stowarzyszenia w Białej Podlaskiej w godz. 12:30 - 15:30. 

Źródło: OSNROP | 2014-03-17 09:59:50
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Informujemy, że zgodnie z porozumieniem zawartym przez nasze Stowarzyszenie oraz Kancelarią Prawniczą Siennicki i Wspólnicy, członkom Stowarzyszenia udzielane są bezpłatne porady prawne.
Konsultacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia w każdy wtorek w godzinach 13:00 - 15:00.

Źródło: OSNROP | 2014-02-07 13:14:29
ZEZWOLENIA BIAŁORUSKIE - UWAGA

Informujemy, że na nowych zezwoleniach Białoruś ogólna i tranzytowa, należy wpisywać obowiązkowo datę i kraj załadunku. Dotychczas należało wpisywać jedynie kraj załadunku.
Brak wpisu daty może być podstawą do nałożenia mandatu do 200 EURO. 

Źródło: OSNROP | 2013-01-21 11:18:45
ODPRAWY W KUŹNICY

Izba Celna w Białymstoku informuje o nowych zasadach dokonywania odpraw w Oddziale Celnym Drogowym w Kuźnicy.
Puste samochody ciężarowe zarówno na kierunku przywozowym jak i wywozowym odprawiane są na stanowisku kontroli wstępnej (waga). W związku z czym na tym stanowisku przyjmowane jest od kierowcy zgłoszenie ustne dotyczące towarów przewożonych w bagażu osobistym...

Źródło: IC w Białymstoku | 2013-01-21 11:02:53
WIZY ROSYJSKIE - WNIOSKI TYLKO ELEKTRONICZNIE

Od 1 września konsulaty Federacji Rosyjskiej w Polsce wprowadzają zmianę w procedurze składania wniosków wizowych. Od tego dnia przyjmowane będą tylko wnioski wizowe zarejestrowane w formie elektronicznej. Wydrukowane i podpisane formularze wizowe mają być składane tak jak dotychczas.

Źródło: OSNROP | 2012-09-03 14:08:24
ROSYJSCY PRZEWOŹNICY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

W siedzibie Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej w dniu 25.06.2012r. spotkali się przewoźnicy z Polski (10 osób) i Rosji (10 osób). Przeprowadzono merytoryczną dyskusję o zezwoleniach i innych dokumentach przewozowych. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Celnego.

Źródło: OSNROP | 2012-06-28 08:56:16
KIEROWCA - TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
we współpracy z
OGÓLNOPOLSKIM STOWARZYSZENIEM PRZEWOŹNIKÓW

Prowadzi nabór do:

Rzemieślniczego Technikum Uzupełniającego

Technik transportu drogowego

Do technikum uzupełniającego przyjmowani są uczniowie po szkole zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Nauka w systemie stacjonarnym trwa 3 lata. Technikum przygotowuje uczniów do matury. W ramach zajęć szkolnych słuchacz uzyska prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacje wstępne na kierowcę transportu drogowego.

Źródło: OSNROP | 2012-05-18 11:20:15
ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI KIEROWCÓW PODLEGAJĄCEJ UMOWIE AETR

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaleca kierowcom wykonującym przewozy drogowe podlegające umowie AETR stosowanie do dokumentowania aktywności kierowcy Zaświadczenia o działalności, którego wzór jest zgodny z Załącznikiem 3 aneksu do tej umowy (ECE/TRANS/SC.1/386/Add.1). Interaktywny wzór formularza jest dostępny w formacie pdf. 

Źródło: MTBiGM | 2012-01-03 14:42:18
LUTZ UBEZPIECZENIA

Szanowni Państwo!

W celu zapewnienia członkom OSNROP odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej OSNROP nawiązało w lipcu 2009 r. współpracę z austriackim biurem brokerskim, LUTZ ASSEKURAZ Maklerges.m.b.H., specjalizującym się od ponad dwudziestu pięciu lat w dziedzinie ubezpieczeń dla transportu, spedycji i logistyki.

LUTZ Assekurantz uzyskał rekomendację Zarządu OSNROP i ZMPD dla oferowanych produktów ubezpieczeniowych.

Źródło: OSNROP | 2011-05-30 09:46:18
KWALIFIKACJA WSTĘPNA I OKRESOWA

Mamy przyjemność poinformować, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Przewoźników, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, w dniu 30 września 2009 roku uzyskało, wydane przez Wojewodę Lubelskiego, zaświadczenie o wpisie do rejestru ośrodków szkoleniowych, posiadających uprawnienia w zakresie prowadzenia kursów kwalifikacji wstępnej, uzupełniającej i szkoleń okresowych kierowców zawodowych.

Źródło: OSNROP | 2009-10-01 20:16:14
NAJLEPSZA SZKOŁA JAZDY W BIAŁEJ

RAPORT Rankingi szkół jazdy powiatu bialskiego
Gdzie w Białej najlepiej uczą jeździć
Na terenie powiatu bialskiego funkcjonują 32 ośrodki szkolenia kierowców. W Białej podlaskiej jest ich 22. Zbadaliśmy, które z nich najlepiej wypadły pod względem zdawalności egzaminów praktycznych.

Źródło: Wspólnota Bialska | 2009-10-01 20:07:23

--------------------------------
Archiwum aktualności
--------------------------------

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Przewoźników

Adres:
ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska

E-mail: stow@stow.pl

Telefony:
083 342 59 50,
083 342 56 81,
083 344 47 34

Fax: 83 344 47 08