headerphoto

Rozmowy o zasadach wykonywania przewozów drogowych w Rosji

- Strona rosyjska wyraziła gotowość uzgadniania ze stroną polską wszelkich aspektów przewozów drogowych, w szczególności w przypadku przewozu dwustronnego ładunków pochodzących z krajów trzecich  – powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz, który przewodniczył polskiej delegacji na posiedzeniu polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | 2015-02-04 10:21:08
PRZEPISY WS. MINIMALNEJ PŁACY W NIEMCZECH ZAWIESZONE

Przepisy dotyczące płacy minimalnej i obowiązków administracyjnych związanych z tranzytem przez Niemcy zostają zawieszone. Przepisy mają być zawieszone do czasu wyjaśnienia sprawy przez Komisję Europejską.

Źródło: OSNROP | 2015-01-30 11:09:52
Powstał komitet protestacyjny przewoźników

W wyniku dyskusji jaka się odbyła w dniu 15.01.2015 r. na I Międzyokręgowej Konferencji Zawodowej Przewoźników w Białej Podlaskiej powstał:

Komitet protestacyjny przewoźników drogowych

www.protestprzewoznikow.pl

Źródło: OSNROP | 2015-01-16 14:59:42
I Międzyokręgowa Konferencja Zawodowa Przewoźników

Mając na uwadze sytuację w jakiej znalazł się "Polski Transport Międzynarodowy" oraz najbliższe perspektywy jego funkcjonowania, organizujemy I Międzyokręgową Konferencję Zawodową Przewoźników w dniu 15.01.2015 r. o godz. 1400 w siedzibie Stowarzyszenie Przewoźników w Białej Podlaskiej, ul. Janowska 66.
Na konferencję zapraszamy Prezesów Stowarzyszeń związanych z transportem na wschód Europy a także Przewodniczącego Porozumienia Białowieskiego i Prezesa ZMPD. 

 

Źródło: OSNROP | 2015-01-09 13:26:59
Oddział Stowarzyszenia Przewoźników w Łukowie

Informujemy, że od 17 marca 2014 r. w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 29 (baza PKS) działa punkt obsługi przewoźnika Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników. Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00 z przerwą na wyjazd pracownika do biura Stowarzyszenia w Białej Podlaskiej w godz. 12:30 - 15:30. 

Źródło: OSNROP | 2014-03-17 09:59:50
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Informujemy, że zgodnie z porozumieniem zawartym przez nasze Stowarzyszenie oraz Kancelarią Prawniczą Siennicki i Wspólnicy, członkom Stowarzyszenia udzielane są bezpłatne porady prawne.
Konsultacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia w każdy wtorek w godzinach 13:00 - 15:00.

Źródło: OSNROP | 2014-02-07 13:14:29
ZEZWOLENIA BIAŁORUSKIE - UWAGA

Informujemy, że na nowych zezwoleniach Białoruś ogólna i tranzytowa, należy wpisywać obowiązkowo datę i kraj załadunku. Dotychczas należało wpisywać jedynie kraj załadunku.
Brak wpisu daty może być podstawą do nałożenia mandatu do 200 EURO. 

Źródło: OSNROP | 2013-01-21 11:18:45
ODPRAWY W KUŹNICY

Izba Celna w Białymstoku informuje o nowych zasadach dokonywania odpraw w Oddziale Celnym Drogowym w Kuźnicy.
Puste samochody ciężarowe zarówno na kierunku przywozowym jak i wywozowym odprawiane są na stanowisku kontroli wstępnej (waga). W związku z czym na tym stanowisku przyjmowane jest od kierowcy zgłoszenie ustne dotyczące towarów przewożonych w bagażu osobistym...

Źródło: IC w Białymstoku | 2013-01-21 11:02:53
WIZY ROSYJSKIE - WNIOSKI TYLKO ELEKTRONICZNIE

Od 1 września konsulaty Federacji Rosyjskiej w Polsce wprowadzają zmianę w procedurze składania wniosków wizowych. Od tego dnia przyjmowane będą tylko wnioski wizowe zarejestrowane w formie elektronicznej. Wydrukowane i podpisane formularze wizowe mają być składane tak jak dotychczas.

Źródło: OSNROP | 2012-09-03 14:08:24
ROSYJSCY PRZEWOŹNICY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

W siedzibie Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej w dniu 25.06.2012r. spotkali się przewoźnicy z Polski (10 osób) i Rosji (10 osób). Przeprowadzono merytoryczną dyskusję o zezwoleniach i innych dokumentach przewozowych. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Celnego.

Źródło: OSNROP | 2012-06-28 08:56:16
KIEROWCA - TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
we współpracy z
OGÓLNOPOLSKIM STOWARZYSZENIEM PRZEWOŹNIKÓW

Prowadzi nabór do:

Rzemieślniczego Technikum Uzupełniającego

Technik transportu drogowego

Do technikum uzupełniającego przyjmowani są uczniowie po szkole zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Nauka w systemie stacjonarnym trwa 3 lata. Technikum przygotowuje uczniów do matury. W ramach zajęć szkolnych słuchacz uzyska prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacje wstępne na kierowcę transportu drogowego.

Źródło: OSNROP | 2012-05-18 11:20:15
ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI KIEROWCÓW PODLEGAJĄCEJ UMOWIE AETR

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaleca kierowcom wykonującym przewozy drogowe podlegające umowie AETR stosowanie do dokumentowania aktywności kierowcy Zaświadczenia o działalności, którego wzór jest zgodny z Załącznikiem 3 aneksu do tej umowy (ECE/TRANS/SC.1/386/Add.1). Interaktywny wzór formularza jest dostępny w formacie pdf. 

Źródło: MTBiGM | 2012-01-03 14:42:18
LUTZ UBEZPIECZENIA

Szanowni Państwo!

W celu zapewnienia członkom OSNROP odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej OSNROP nawiązało w lipcu 2009 r. współpracę z austriackim biurem brokerskim, LUTZ ASSEKURAZ Maklerges.m.b.H., specjalizującym się od ponad dwudziestu pięciu lat w dziedzinie ubezpieczeń dla transportu, spedycji i logistyki.

LUTZ Assekurantz uzyskał rekomendację Zarządu OSNROP i ZMPD dla oferowanych produktów ubezpieczeniowych.

Źródło: OSNROP | 2011-05-30 09:46:18
KWALIFIKACJA WSTĘPNA I OKRESOWA

Mamy przyjemność poinformować, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Przewoźników, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, w dniu 30 września 2009 roku uzyskało, wydane przez Wojewodę Lubelskiego, zaświadczenie o wpisie do rejestru ośrodków szkoleniowych, posiadających uprawnienia w zakresie prowadzenia kursów kwalifikacji wstępnej, uzupełniającej i szkoleń okresowych kierowców zawodowych.

Źródło: OSNROP | 2009-10-01 20:16:14
NAJLEPSZA SZKOŁA JAZDY W BIAŁEJ

RAPORT Rankingi szkół jazdy powiatu bialskiego
Gdzie w Białej najlepiej uczą jeździć
Na terenie powiatu bialskiego funkcjonują 32 ośrodki szkolenia kierowców. W Białej podlaskiej jest ich 22. Zbadaliśmy, które z nich najlepiej wypadły pod względem zdawalności egzaminów praktycznych.

Źródło: Wspólnota Bialska | 2009-10-01 20:07:23

--------------------------------
Archiwum aktualności
--------------------------------

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Przewoźników

Adres:
ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska

E-mail: stow@stow.pl

Telefony:
083 342 59 50,
083 342 56 81,
083 344 47 34

Fax: 83 344 47 08