Strefa klienta

Wydawanie zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2023 – I kwartał

Warszawa, 3 marca 2023 r.

INFORMACJA 19/2023

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że strona rosyjska na I kwartał roku 2023 przekazała 1 380 szt. zezwoleń ogólnych oraz 3 220 szt. zezwoleń kr-3.

Komisja Społeczna postanowiła dokonać podziału zezwoleń według poniższych kryteriów:

I. Komisja przyjęła założenie, że w pierwszej kolejności należy umożliwić powrót pojazdów, które do powrotu do Polski wymagają przejazdu przez terytorium Federacji Rosyjskiej i posiadania ważnego zezwolenia rosyjskiego (dotychczas posiadane zezwolenia straciło swoją ważność).

W związku z powyższym Komisja postanowiła przeznaczyć na ten cel odpowiednio poniższą liczbę zezwoleń:

Rosja ogólne – 485 szt.

Rosja kr-3 – 974 szt.

Warunkiem uzyskania zezwoleń przeznaczonych na ten cel jest udokumentowanie faktycznego postoju pojazdu za granicą np. przedstawienie listu przewozowego CMR, wydruku GPS potwierdzającego pozycję pojazdu ze wskazaniem numeru rejestracyjnego.

Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe po zwróceniu otrzymanych ww. zezwoleń w terminie 1 miesiąca.

II.

Ponadto, Komisja postanowiła dokonać podziału pozostałej liczby zezwoleń według następujących kryteriów:   

ROSJA OGÓLNE S

1.   Przedsiębiorca pobierał zezwolenia Rosja ogólne z kontyngentu 2022

2.   Zezwolenia wydawane będą w liczbie 1 zezwolenie na przedsiębiorcę

3.   Otrzymane zezwolenia muszą być wykorzystane i zwrócone w terminie 1 miesiąca licząc od daty wydania.

4.   Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe w momencie wykorzystania i zdania do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.

ROSJA KR-3 S

1.   Przedsiębiorca pobierał zezwolenia kr-3 z kontyngentu 2022

2.   Przedsiębiorca posiada licencję minimum 1 rok

3.   Od  1 pojazdu do 10 pojazdów z ważnym prawem dysponowania przedsiębiorca otrzyma 1 zezwolenie

4.   Od 11 pojazdów do 20 pojazdów z ważnym prawem dysponowania przedsiębiorca otrzyma 2 zezwolenia

5.   Od 21 pojazdów z ważnym prawem dysponowania przedsiębiorca otrzyma 3 zezwolenia  

6.   Otrzymane zezwolenia muszą być wykorzystane i zwrócone w terminie 1 miesiąca licząc od daty wydania.

7.   Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe w momencie wykorzystania i zdania do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.

Powyższe zasady dotyczą podziału zezwoleń do końca I kwartału 2023.

Komisja informuje, że liczba otrzymanych zezwoleń jest ograniczona i w związku z tym, ich wydawanie może zakończyć się w każdej chwili. 

Zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach

W związku z uchwałą Sejmu RP w sprawie Andrzeja Poczobuta poleciłem podległym mi służbom przygotowanie wniosków o wpisanie na listę sankcyjną kolejnych osób związanych z reżimem Łukaszenki, odpowiedzialnych za represje wobec Polaków na Białorusi.
Jednocześnie, z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa, zdecydowałem o zawieszeniu do odwołania, od 10 lutego br. od godz. 12:00, ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach.

Mariusz Kamiński 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło: MSWiA
Informujemy, że w soboty biuro Stowarzyszenia jest zamknięte.

Rosja ograniczy wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego towarów przez firmy transportowe krajów, które nałożyły sankcje na Rosję

W dniu 1 października 2022 r. oficjalny portal internetowy informacji prawnych opublikował Dekret Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 30 września 2022 ...
Czytaj więcej

Składania wniosków o wydanie wiz dla kierowców w Polsce - procedura

Składania wniosków o wydanie wiz dla kierowców w Polsce

Z dniem 30 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania ...
Czytaj więcej

Tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców

Informujemy, że od dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. wprowadza się na terytorium Polski tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy.Tymczasowe odstępstwa, mają zastosowanie do ...
Czytaj więcej

Białoruś wprowadza ruch bezwizowy dla Polaków

Białoruś od 1 lipca wprowadza ruch bezwizowy dla obywateli Polski (w tym kierowców samochodów ciężarowych) - poinformował Państwowy Komitet Graniczny Białorusi. Ma on obowiązywać do 31 grudnia. Wiza jest nadal wymagana w przypadku tranzytu przez terytorium Białorusi.
Do przekroczenia granicy bez wizy potrzebne są:
- ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę (paszport),
- zielona karta (podczas podróży samochodem),
- ubezpieczenie medyczne.

Źródło: https://gpk.gov.by/

Zakaz tranzytu przez Białoruś

Od godz. 00:00 dnia 16 kwietnia 2022 r.  Białoruś wprowadza zakaz wjazdu pojazdów (samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych) zarejestrowanych w Unii Europejskiej przez granicę celną Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej na Białoruś. Wyjątkiem jest wjazd na Białoruś przez określone punkty kontrolne do specjalnie wyznaczonych miejsc ...
Czytaj więcej

Odpowiedź Szefa KAS w sprawie granicy PL/BY

Protest przewoźników na przejściu granicznym w Koroszczynie

PILNE: potrzebna informacja o ilości pojazdów i kierowców!

Szanowni Państwo, 
Na prośbę Ministerstwa Infrastruktury, prosimy o przekazanie do ZMPD informacji w zakresie ilości Państwa pojazdów i kierowców obecnie znajdujących się w Białorusi, Rosji, Mongolii, Kazachstanie oraz w innych krajach Azji Centralnej. Ta informacja jest niezwykle ważna ze względu na ocenę skutków wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w stosunku do Rosji i Białorusi. Jednocześnie ZMPD nie rekomenduje wykonywania przejazdów do/lub przez wskazane państwa.

Kontakt 

Prosimy o PILNE przekazywanie tych informacji na adres: transport@zmpd.pl 
do jutra (2 marca) do godziny 11.00. 
według poniższego schematu:

1. Nr. rejestracyjny pojazdu: ...
2. Narodowość kierowcy: ...
3. Aktualne miejsce pobytu:
 • Rosja / Europa
 • Rosja / Azja
 • Rosja / Kaliningrad 
 • Białoruś
 • Kazachstan
 • Mongolia
 • Uzbekistan
 • Inne: ...
4. Planowany termin powrotu do Polski: ...
5. Kontakt do Firmy:
 • Telefon: ...
 • E-mail: ...

Seminarium szkoleniowe dla przedsiębiorców – 17.02.2022 – 15:30

„Nowe zasady delegowania i wynagradzania kierowców” w oparciu o nowelizację ustawy o transporcie i czasie pracy. Seminarium odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – Biała Podlaska – Janowska 66 o godz. 15:30 – 17.02.2022 r. Proszę zgłaszać udział na adres e-mail: s.kostjan@stow.pl W trakcie szkolenia należy zachować wymagane zasady sanitarne. ...
Czytaj więcej

Informacja dotycząca funkcjonowania granicy Koroszczyn (PL) - Kozłowicze (BY)

W dniu 17.01.2022 r. zwróciliśmy się oficjalnie z prośbą o podjęcie pilnych działań, które pomogą i złagodzą skutki jakie powstają w naszych firmach w wyniku systematycznego blokowania granicy Koroszczyn (PL) - Kozłowicze (BY) przez pojazdy, które nie mogą przekroczyć granicy z powodu zbyt wolnych odpraw granicznych.
Prośbę swą skierowaliśmy do:
 • Pani Magdalena Rzeczkowska - Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
 • gen. dyw. SG Tomasz Praga - Komendant Główny Straży Granicznej
 • Pan Lech Sprawka - Wojewoda Lubelski
a także do wiadomości:
 • Pan Rafał Weber - Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 • dr Artur Krukowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
 • Pan Adam Abramowicz - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Pan Mariusz Filipiuk - Starosta Bialski
 • Pan Jan Buczek - Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Treść wystąpienia do pobrania [pdf].

Otrzymaliśmy następujące odpowiedzi na nasze wystąpienie.
- pismo Ministerstwa Finansów - Departament CEŁ do pobrania [pdf]
- pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
- pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do pobrania [pdf]

Proszę o zapoznanie się z ich treścią.

Interwencja w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią

W dniu 17.01.2022 r. wystąpiliśmy z prośbą o interwencję do jednostek odpowiedzialnych za sytuację, jaka w ostatnim czasie występuje na przejściach granicznych w Białorusią (treść pisma). Adresatami wystąpienia byli:

 • Pani Magdalena Rzeczkowska - Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
 • gen. dyw. SG Tomasz Praga - Komendant Główny Straży Granicznej,
 • Pan Lech Sprawka - Wojewoda Lubelski.

W załączeniu przekazujemy odpowiedz otrzymaną od Departamentu Ceł (odpowiedź do pobrania).

Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia 2021

W dniu 8 grudnia 2021 r. odbyły się wybory władz statutowych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników. Nowym Prezesem Stowarzyszenia wybrany został Tadeusz Gajownik. Pozostałymi członkami Zarządu wybrani zostali:Sławomir KostjanMarta Krasucka-MichalakHenryk HałajkoKarol LeszczyńskiMarcin PotapczukJacek SulejLink do galerii zdjęć z zebrania ...
Czytaj więcej

Organizacja odpraw celnych w Bobrownikach (Kuźnica dgp zamknięte)

W załączniku przekazujemy KOMUNIKAT z Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno - Skarbowego w sprawie organizacji odpraw celnych na przejściu granicznym w Bobrownikach. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w związku z zamknięciem do odwołania przejścia drogowego w Kuźnicy Białostockiej, przybliżony czas oczekiwania na przejściu granicznym w Bobrownikach wynosi aktualnie około 39 godzin. Doradzamy śledzenie informacji o ruchu granicznym na stronie internetowej granica.gov.pl
Załącznik - komunikat do pobrania

Debaty przewoźników międzynarodowych w Łukowie i Białej Podlaskiej

Debaty przewoźników w Łukowie i Białej Podlaskiej z udziałem Dyrektora Departamentu transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – Panem Bogdanem Oleksiakiem. Z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników odbyły się w dniu 28.07.2021 r. dwie konferencje tematyczne w sprawie przewozów na Wschód Europy. Szczególną ...
Czytaj więcej

Wystartowała rejestracja w systemie e-TOLL

Ministerstwo Finansów uruchomiło rejestrację w systemie e-TOLL oraz Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta.Rejestracja jest krótkim i intuicyjnym procesem, który ...
Czytaj więcej

Lokal do wynajęcia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników posiada do wynajęcia lokal o powierzchni 30 m2 o przeznaczeniu biurowym. Lokal zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku przy ul. Janowskiej 66 w Białej Podlaskiej. Składa się on z pomieszczenia głównego o powierzchni 24 m2,zaplecza o powierzchni 3,5 m2 oraz ...
Czytaj więcej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08