Strefa klienta

2. Ubezpieczenia dla firm

 • OC przewoźnika, spedytora, z tytułu prowadzenia działalności
Prowadzisz firmę transportową? Świadczysz usługi na terenie kraju lub za granicą? Zanim wyruszysz w drogę pamiętaj, że Twój klient powierzając towar oczekuje od Ciebie, że dotrze on na miejsce na czas oraz w nienaruszonym stanie. Bez względu na to, co przewozisz i dokąd, potrzebujesz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.

Będąc przewoźnikiem ponosisz odpowiedzialność wobec kontrahenta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu od chwili przejęcia przesyłki do przewozu do momentu wydania odbiorcy. 
Współpracując z wieloma Towarzystwami jesteśmy w stanie przygotować dla Ciebie Drogi Kliencie odpowiednią ofertę, z zakresem oraz składką dobraną do Twoich potrzeb. Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę.

 • Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika (do licencji):
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu posiadania minimalnej zdolności finansowej przy ubieganiu się o wydanie licencji/zezwolenia lub dodatkowego wypisu z licencji. Oferujemy: - Polisę w 5 minut - Minimum formalności - Cena:
  • 1 pojazd – 500 zł
  • 2-5 pojazdów – po 250 zł
  • 6 i więcej pojazdów – po 230 zł

 • Ubezpieczenia mienia w transporcie cargo
Cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym, wykonywanym obcym lub własnym transportem. Pozwala uniknąć konsekwencji uszkodzenia, utraty lub zniszczenia wskutek zdarzeń: np. wypadku środka transportu, kradzieży, rabunku, wandalizmu, pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, zalania, gradu, deszczu nawalnego, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, eksplozji, upadku na środek transportu przedmiotu innego niż załadowany, terroryzmu, akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem.  Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę.

 • Floty pojazdów
Ubezpieczenia flotowe pozwalają na znaczne obniżenie kosztów ubezpieczenia samochodów użytkowanych przez firmę. Oferta flotowa pozwala na uzyskanie specjalnych warunków ubezpieczenia dla każdego przedsiębiorcy. Firma, która posiada 5 pojazdów może uzyskać ofertę flotową dostosowaną zakresem do jej potrzeb. Atuty:
 1. Gwarancja ceny przez cały rok bez względu na ilość szkód.
 2. Brak amortyzacji, udziałów własnych, stała suma ubezpieczenia dla pojazdów do 5 lat.
 3. Szybka likwidacja drobnych szkód.
 4. Brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
 5. Klauzula ładunkowa
Wystarczy wypełnić tabelkę z wykazem pojazdów (pobierz wykaz pojazdów) Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę.

 • Mienia firmy
Jesteś właścicielem sklepu, restauracji, apteki, hotelu, zakładu produkcyjnego? A może prowadzisz inne przedsiębiorstwo? Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności stworzenie firmy oraz zarządzanie nią wymaga wiele wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia oraz nakładów finansowych. Niekiedy trudno uwierzyć, że możesz to stracić w jednej chwili. Może się wydarzyć coś nieprzewidzianego, nieoczekiwanego coś, co zniszczy cały Twój dorobek. Chciałbyś temu zapobiec? Chroń swoje przedsiębiorstwo ubezpieczając go kompleksowo! Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę.

 • Ubezpieczenia grupowe dla pracowników
Ubezpieczenie grupowe skierowane jest do pracowników zatrudnionych w jednym zakładzie pracy. Wystarczą 3 osoby aby przygotować ofertę. Do ubezpieczenia może przystąpić również rodzina pracownika (małżonek lub konkubent, pełnoletnie dzieci) o ile On sam zawarł polisę. Ochroną objęte jest życie i zdrowie osób wymienionych w polisie.
Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08