Strefa klienta

Pośrednictwo wizowe

WIZY DO REPUBLIKI BIAŁORUSKIEJ

Nasze Stowarzyszenie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz dla kierowców do Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w sprawie wiz białoruskich.
Dokumenty potrzebne do złożenia wizy TRANZYTOWEJ do Republiki Białoruskiej:

 • Paszport

 • Wniosek wypełniony komputerowo, druk dostępny tutaj (wniosek_BY_nowy.pdf)

 • Kserokopię wizy rosyjskiej,

 • Zdjęcie kierowcy, ujęcie fotografowanego "na wprost" (uszy widoczne), kolorowe, z ostatnich 6 miesięcy,

 • Ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa (można zakupić w biurze Stowarzyszenia).
Dokumenty potrzebne do złożenia wizy DOCELOWEJ do Republiki Białoruskiej:

 • Paszport
 • Wniosek wypełniony komputerowo (na wniosku powinna znajdować się pieczątka firmowa), druk dostępny tutaj (wniosek_BY_nowy.pdf)

 • Kopia licencji (nie wypisu) na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób,

 • Podanie z firmy, z prośbą o wydanie wizy (wypisane komputerowo na papierze firmowym i z pieczątką firmową),
 • kopia krajowego prawa jazdy (oryginalne do wglądu),

 • kopia umowy o pracę (w przypadku właściciela - dokumenty rejestrowe firmy),

 • Rekomendacja Stowarzyszenia Przewoźników - do uzyskania w naszym biurze,

 • Zdjęcie kierowcy, ujęcie fotografowanego "na wprost" (uszy widoczne), kolorowe, z ostatnich 6 miesięcy,

 • Ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa (można zakupić w biurze Stowarzyszenia) - cennik.
DOCELOWA TRYB EKSPRES TRYB NORMALNY
Roczna 120 € 60 €
90-dniowa 120 € 60 €
2-krotna 70 € 35 €
1-krotna 50 € 25 €
TRANZYTOWA
TRYB EKSPRES TRYB NORMALNY
1-roczna 70 € 35 €
2-krotna
30 € 15 €
Czas oczekiwania na wizę w trybie zwykłym wynosi 7 dni a w trybie ekspresowym 1 dzień.

Opłata za wizę uiszczana jest w biurze Stowarzyszenia w EURO.

Uwaga: w przypadku odrzucenia wniosku wizowego, Konsulat Białoruski nie zwraca opłat pobranych za wydanie wizy.

Opłata manipulacyjna za usługę pośrednictwa wizowego dla członków Stowarzyszenia wynosi 25 zł brutto. Dla firm nie zrzeszonych opłata wynosi 40 zł. Przygotowanie wniosku wizowego 10 zł brutto.

Składanie dokumentów i dokonywanie wpłat w godzinach 8:00 - 15.30.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 83 342 59 50.

WIZY DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Nasze Stowarzyszenie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz dla kierowców do Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w sprawie wiz rosyjskich.

Informujemy, że w związku z rejonizacją, za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia wizy rosyjskie mogą uzyskać kierowcy pochodzący z województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego (rejonizacja obowiązuje według wpisanego w paszporcie miejsca jego wydania).

Dokumenty potrzebne do złożenia wizy do Federacji Rosyjskiej:

 • Wniosek wizowy wypełniony na stronie internetowej o adresie https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx, , druk wniosku nie może być pozaginany.
Podpis na wniosku musi być taki sam jak w paszporcie.
 • Paszport - o ważności nie krótszej niż 1,5 roku; w paszporcie powinny być co najmniej 4 strony czyste (jedna po drugiej).

 • Zdjęcie - z ostatnich 6 miesięcy (!), kolorowe, format 3,5 x 4,5 cm, na białym tle, ujęcie fotografowanego "na wprost" (uszy widoczne).
Za każdym razem należy złożyć ksero pierwszej strony paszportu ze zdjęciem. W przypadku kolejnej wizy dodatkowo potrzebne jest ksero ostatniej wizy rosyjskiej, ksero pieczątek potwierdzających ostatnie wjazdy na terytorium Rosji lub Białorusi.

W przypadku wymiany paszportu należy dostarczyć skserowaną ostatnią wizę z potwierdzeniem wjazdu oraz ksero pierwszej strony paszportu(ze zdjęciem).

 • Opłata za wizę (w biurze Stowarzyszenia)

 • Polisa ubezpieczeniowa na 30 tys. euro na okres ważności wizy (można zakupić w biurze Stowarzyszenia).

Obecnie wydawane są następujące rodzaje wiz do Federacji Rosyjskiej:
 1. wiza 1-krotna na okres jednego miesiąca - koszt 252 zł (łącznie z ubezpieczeniem)

 2. wiza 1-krotna na okres trzech miesięcy

 3. wiza wielokrotna na okres 1 roku, z prawem pobytu 45 dni w okresie 6 miesięcy (łącznie 90 dni w okresie 12 miesięcy) - koszt 392 zł (łącznie z ubezpieczeniem)
Kierowcy, którzy starają się o wizę po raz pierwszy, otrzymają wizę jednokrotną.

Czas oczekiwania na wizę wielokrotną - od 14 do 20 dni

Czas oczekiwania na wizę jednokrotną - 7 dni

sprawdź stan realizacji Twojego wniosku wizowego (http://zmpd.pl./wizy.php)

Składanie dokumentów i dokonywanie wpłat w godzinach 8:00 - 15.30. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 83 342 59 50.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08