Strefa klienta

Pośrednictwo wizowe

WIZY DO REPUBLIKI BIAŁORUSKIEJ

Nasze Stowarzyszenie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz dla kierowców do Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w sprawie wiz białoruskich.
Dokumenty potrzebne do złożenia wizy TRANZYTOWEJ do Republiki Białoruskiej:

 • Paszport

 • Wniosek wypełniony komputerowo, druk dostępny tutaj (wniosek_BY_nowy 2020)

 • Kserokopię wizy rosyjskiej,

 • Zdjęcie kierowcy, ujęcie fotografowanego "na wprost" (uszy widoczne), kolorowe, z ostatnich 6 miesięcy,

 • Ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa (można zakupić w biurze Stowarzyszenia).
Dokumenty potrzebne do złożenia wizy DOCELOWEJ do Republiki Białoruskiej:

 • Paszport
 • Wniosek wypełniony komputerowo (na wniosku powinna znajdować się pieczątka firmowa), druk dostępny tutaj (wniosek_BY_nowy 2020)

 • Kopia licencji (nie wypisu) na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób,

 • Podanie z firmy, z prośbą o wydanie wizy (wypisane komputerowo na papierze firmowym i z pieczątką firmową),
 • kopia krajowego prawa jazdy (oryginalne do wglądu),

 • kopia umowy o pracę (w przypadku właściciela - dokumenty rejestrowe firmy),

 • Rekomendacja Stowarzyszenia Przewoźników - do uzyskania w naszym biurze,

 • Zdjęcie kierowcy, ujęcie fotografowanego "na wprost" (uszy widoczne), kolorowe, z ostatnich 6 miesięcy,

 • Ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa (można zakupić w biurze Stowarzyszenia) - cennik.
  Minimalne ubezpieczenie do wizy docelowej rocznej - 86 zł (60 dni ochrony)
  Minimalne ubezpieczenie do wizy docelowej 3-miesięcznej - 75 zł (45 dni ochrony)
  Minimalne ubezpieczenie do wizy docelowej rocznej - 39 zł (22 dni ochrony)
DOCELOWA TRYB EKSPRES TRYB NORMALNY
Roczna 70 € 35 €
90-dniowa 70 € 35 €
2-krotna 70 € 35 €
1-krotna 70 € 35 €
TRANZYTOWA
TRYB EKSPRES TRYB NORMALNY
1-roczna 70 € 35 €
2-krotna
70 € 35 €
Czas oczekiwania na wizę w trybie zwykłym wynosi 7 dni a w trybie ekspresowym 1 dzień.

Opłata za wizę uiszczana jest w biurze Stowarzyszenia w EURO.

Uwaga: w przypadku odrzucenia wniosku wizowego, Konsulat Białoruski nie zwraca opłat pobranych za wydanie wizy.

Składanie dokumentów i dokonywanie wpłat w godzinach 8:00 - 15.30.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 83 342 59 50.

WIZY DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Nasze Stowarzyszenie pośredniczy w uzyskiwaniu wiz dla kierowców do Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w sprawie wiz rosyjskich.

Informujemy, że w związku z rejonizacją, za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia wizy rosyjskie mogą uzyskać kierowcy pochodzący z województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego (rejonizacja obowiązuje według wpisanego w paszporcie miejsca jego wydania).

Dokumenty potrzebne do złożenia wizy do Federacji Rosyjskiej:

 • Wniosek wizowy wypełniony na stronie internetowej o adresie https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx, , druk wniosku nie może być pozaginany.
Podpis na wniosku musi być taki sam jak w paszporcie.
 • Paszport - o ważności nie krótszej niż 1,5 roku; w paszporcie powinny być co najmniej 4 strony czyste (jedna po drugiej).

 • Zdjęcie - z ostatnich 6 miesięcy (!), kolorowe, format 3,5 x 4,5 cm, na białym tle, ujęcie fotografowanego "na wprost" (uszy widoczne), wysokość głowy na zdjęciu - 3 cm.
Za każdym razem należy złożyć ksero pierwszej strony paszportu ze zdjęciem. W przypadku kolejnej wizy dodatkowo potrzebne jest ksero ostatniej wizy rosyjskiej, ksero pieczątek potwierdzających ostatnie wjazdy na terytorium Rosji lub Białorusi.

W przypadku wymiany paszportu należy dostarczyć skserowaną ostatnią wizę z potwierdzeniem wjazdu oraz ksero pierwszej strony paszportu(ze zdjęciem).

 • Opłata za wizę (w biurze Stowarzyszenia)

 • Polisa ubezpieczeniowa na 30 tys. euro na okres ważności wizy (można zakupić w biurze Stowarzyszenia).

Obecnie wydawane są następujące rodzaje wiz do Federacji Rosyjskiej:
 1. wiza 1-krotna na okres jednego miesiąca

 2. wiza 1-krotna na okres trzech miesięcy

 3. wiza wielokrotna na okres 1 roku
 4. wiza wielokrotna na okres 2 lat
Kierowcy, którzy starają się o wizę po raz pierwszy, otrzymają wizę jednokrotną.

Czas oczekiwania na wizę wielokrotną - od 14 do 31 dni

Czas oczekiwania na wizę jednokrotną - około 14 dni

sprawdź stan realizacji Twojego wniosku wizowego (http://zmpd.pl./wizy.php)

Składanie dokumentów i dokonywanie wpłat w godzinach 8:00 - 15.30. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 83 342 59 50.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08