Strefa klienta

O nas

Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Przewoźników w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Białej Podlaskiej zostało zarejestrowane 27 czerwca 2000 roku przez Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Lublinie.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Krzysztof Tchórzewski 7 listopada 2000 roku upoważnił Stowarzyszenie do wydawani zezwoleń zagranicznych na jednorazowe przewozy rzeczy oraz do pobierania za nie opłat.

W lutym 2001 roku Stowarzyszenie liczyło 64 członków. Pierwszy bilans księgowy został sporządzony 31 grudnia 2001 roku. W 2001 roku Stowarzyszenie wydało 12543 zezwoleń, 4366 kart opłat drogowych i 2600 karnetów TIR. Znaczny przyrost członków Stowarzyszenia nastąpił na przełomie 2001/2002 roku. W lutym 2002 roku organizacja skupiła już 172 członków, z których 91 czynnie i systematycznie korzystało z zaopatrzenia w dokumenty przewozowe.

Zanim nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia podlascy transportowcy od dłuższego czasu aktywnie działali na rzecz poprawy, wówczas bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej polskich firm transportowych. Powodem tej sytuacji był kryzys rubla, który przewoźnicy odczuli we wrześniu 1997 roku a już bardzo krytyczny okazał się rok następny. Wiele firm zbankrutowało, ponieważ nie odzyskało pieniędzy od wschodnich kontrahentów. Firmy, które pozostały na rynku walczyły o przetrwanie. I stąd w środowisku przewoźników narodził się pomysł powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Obrony Przewoźników.

Nazwa Stowarzyszenia wyraźnie korespondowała z sytuacja ekonomiczną firm transportowych. Jak wspominają założyciele Stowarzyszenia, po pierwszym spotkaniu bardzo szybko następowały kolejne. W spotkaniach uczestniczyli właściciele firm transportowych z całego regionu - Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, Łuków, Siedlce, Łosice. Pierwsze spotkanie odbyło się w Międzyrzecu Podlaskim i dlatego to miasto Powiatu Bialskiego jest w nazwie Stowarzyszenia.

Przedstawiciele przewoźników zainteresowali problemami transportu parlamentarzystów. Zaproszono na spotkanie przedstawicieli Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych ZMPD. Od dramatycznej sytuacji polskich przewoźników poinformował opinię publiczną program telewizyjny Elżbiety Jaworowicz emitowany w 1998 roku.

Grupa inicjatywna powierzyła Sławomirowi Kostjanowi, doświadczonemu specjaliście w zakresie transportu samochodowego zadania organizacyjne niezbędne do powołania Stowarzyszenia. Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu 2 września 2000 r. wyłoniono pierwszy Zarząd Stowarzyszenia, którego prezesem został Jarosław Jakoniuk.

I tak się zaczęło!

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08