Strefa klienta

Informacja Biura ds. Transportu Międzynarodowego

Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych oraz termin odbioru zezwoleń z limitu podstawowego w roku 2016.  

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że Komisja Społeczna podjęła decyzję o zmianie terminów:

- zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych

- odbioru limitu podstawowego zezwoleń zagranicznego

Termin zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych mija z dniem 30 września 2016 r.

Termin odbioru limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych mija z dniem 15 października 2016 r., pod rygorem utraty nie odebranych zezwoleń.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią § 11 REGULAMINU PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2016 ROKU:

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zawieszenie limitu podstawowego w wysokości nie większej niż 50% zezwoleń przydzielonych w ramach limitu podstawowego.

Zawieszony limit podstawowy lub jego część będzie uznana jako wykorzystany prawidłowo i będzie podstawą przy naliczaniu limitu podstawowego w roku następnym.

Zezwolenia z limitu podstawowego, które zostały zawieszone, mogą być przyznawane w limicie dodatkowym innym przedsiębiorcom, lecz nie będą podstawą do naliczania dla tych przedsiębiorców limitu podstawowego w roku następnym.

Przedsiębiorca, który zawiesił limit podstawowy lub jego część nie otrzymuje tego rodzaju zezwoleń w limicie dodatkowym.

Wzór wniosku o zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń określa załącznik nr 3.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08