Strefa klienta

Jak dalej z przewozami do Rosji?

Dużym zainteresowaniem (75 osób) cieszyło się seminarium, które odbyło się w Białej Podlaskiej 24.10.2016 r.

Temat seminarium to:
- zmiany w ustawie o transporcie drogowym (…, rejestr firm, dobra reputacja),
- uwarunkowania w wykonywaniu przewozów do Rosji.
Szczególnie duże emocje wywołał drugi temat.
Podawano przykłady daleko idących działań służb mundurowych Rosji, które dowolnie i zawsze negatywnie interpretują ustalone zasady wykonywania przewozów (instrukcja).
Lekceważone są ustalenia komisji mieszanej a często też wymuszane, nieformalne opłaty.
Mówiono także o potrzebie podjęcia działań równoważnych do działań służb rosyjskich, niemieckich i francuskich.

Omawiano także inne ważne sprawy:
- limitów zezwoleń i sposobu ich podziału,
- zatrudniania kierowców spoza UE,
- wyznaczenia jednego przejścia granicznego do FR,
- dodatkowych opłat (50 EURO) we Francji.

Konkluzje:
Właściciele firm transportowych oczekują bardziej skutecznego działania naszych władz w celu wsparcia firm zajmujących się transportem międzynarodowym.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08