Strefa klienta

Przekraczanie granicy białorusko-rosyjskiej

Ministerstwo  Infrastruktury i Budownictwa informuje,  że według informacji uzyskanych za  pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, rosyjskie służby kontrolne rozpoczęły kontrolę graniczne na podstawie artykułu 9 ustawy nr 4730-1 z 01.04.1993 " O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej".

Zgodne z ww. przepisami granicę lądowe Federacji Rosyjskiej  w ruchu osobowym lub ruchu pojazdów mogą się odbywać przez  przejścia graniczna otwarte dla ruchu międzynarodowego. Według posiadanych informacji w chwili obecnej  funkcjonuje tylko jeden punkt między Białorusią i Rosją, która spełnia wymagania określone w wyżej wymienionej ustawie.

Jest to przejście graniczne "Krasnaja Gorka" znajdujące się  na międzynarodowej drodze M1.

Jednocześnie, wszystkie pozostałe 18 punkty wjazdu na terytorium Rosji od strony białoruskiej będą patrolowane przez mobilne grupy kontrolne utworzone w ramach służb Kontroli Granicznej Federacji Rosyjskiej.

Wszyscy zagraniczni kierowcy, za wyjątkiem kierowców białoruskich, którzy zamierzają przekroczyć granice w ww. 18 punktach będą podlegać grzywnie administracyjnej, zgodnie z artykułem 18.1 Prawa Administracyjnego w wysokości 2000 rubli (ok. 24 euro) i zawracani na Białoruś.

Zgodnie z zaleceniami władz rosyjskich, do czasu innych rozstrzygnięć w tej sprawie, kierowcy zagraniczni powinni przekraczać granicę rosyjsko-białoruską w Krasnej Górce.

Jednocześnie kierowcy posiadający rosyjskie lub białoruskie paszporty wykonujący operacje transportowe, ze względu na brak ograniczeń w przekraczaniu tej części granicy, mogą przekroczyć granicę w każdym z 19 punktów wjazdu do Rosji ze strony białoruskiej bez przeszkód".

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08