Strefa klienta

Zakazy temperaturowe na Ukrainie od 01.06.2019 r.

Strona ukraińska poinformowała, że, kierując się przepisami Ustawy „O ruchu drogowym”, „O drogach” oraz Postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 27.06.2007 roku Nr 879 „O środkach ochrony dróg publicznych”, Państwowa Agencja Dróg Ukrainy w celu zmniejszenia szkód nawierzchni asfaltowo-betonowej dróg przy temperaturze powietrza powyżej 28°C z dniem 1 czerwca 2019 roku wprowadza ograniczenia w ruchu pojazdów, których ciężar przekracza 24 tony i obciążenie na jedną oś jest większe niż 7 ton, oprócz środków transportu, które realizują przewóz niebezpiecznych, szybko psujących się ładunków, żywych zwierząt i ptaków, a także przewozy związane z zapobieganiem lub likwidacją skutków sytuacji nadzwyczajnych.

W tym celu na drogach publicznych ustawiono właściwe drogowe znaki zakazu oraz tablice informacyjne. Wzdłuż dróg przygotowano ponad 800 placów dla tymczasowego postoju takich środków transportu.

Przestrzeganie przez kierowców pojazdów ciężarowych parametrów dotyczących ciężaru będzie egzekwowane przez terenowe jednostki Ukraińskiej Państwowej Służby Bezpieczeństwa w Transporcie oraz właściwe terenowe jednostki Państwowej Policji Ukrainy.

Informacja o wprowadzeniu wskazanych ograniczeń i miejsc rozmieszczenia tymczasowych placów dla postoju środków transportu została zamieszczona na stronie internetowej Państwowej Agencji Dróg Ukrainy oraz ukazała się w lokalnych środkach masowego przekazu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08