Strefa klienta

Bliżej do porozumienia w sprawie przewozów drogowych

Otrzymaliśmy dziś protokół, będący stanowiskiem strony  rosyjskiej w ramach toczących się polsko-rosyjskich negocjacji w sprawie zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. Dokument ten częściowo uwzględnia uzgodnienia z początku lutego – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podczas briefingu prasowego, który odbył się 15 lutego 2016 r.
Obecnie, wraz z przedstawicielami organizacji zrzeszających przewoźników międzynarodowych, które biorą aktywny udział we wszystkich rozmowach z Federacją Rosyjską, MIB analizuje treść przesłanego przez Rosję dokumentu. Pozwoli  to na określenie wspólnego stanowiska do dalszych rozmów, a także terminu kolejnego posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

Protokół przesłany przez Rosję to krok w dobrą stronę. Niestety nie wszystkie ustalenia poczynione podczas dotychczasowych negocjacji zostały w nim uwzględnione – podkreślił wiceminister J. Szmit.

Polskę i Rosję wiąże umowa międzynarodowa z 1996 r., która określa warunki prowadzenia transportu między oboma krajami. Wprowadzone pod koniec ubiegłego roku jednostronnie przez Federację Rosyjską przepisy są z nią sprzeczne i drastycznie, w sposób administracyjny, eliminują polskich przewoźników z tego rynku oraz utrudniają dostęp do polskich towarów. Na takie działania nie ma naszej zgody.

15 lutego 2016 r. mija termin, w którym Polscy przewoźnicy mieli czas, by bez problemów opuścić teren Federacji Rosyjskiej na podstawie ubiegłorocznych zezwoleń.

MIB jest gotowe do wznowienia rozmów z Rosją, co jest możliwe jeszcze w tym tygodniu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08