Strefa klienta

Tranzyt przez Białoruś

Jak informuje Konsulat Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej, Zarządzeniem z 25 marca określono nowe regulacje związane z epidemią.

Z ograniczeń dotyczących przemieszczania się osób wyłączono m.in. kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym towarów.

Kierowcy wykonujący tranzyt przez Białoruś, w tym z terytorium Federacji Rosyjskiej do państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy, między dwoma punktami przekraczania granicy państwowej Republiki Białorusi w miejscach określonych prawem, są zobowiązani do przejazdu tylko drogami krajowymi, na których zatrzymywanie (parkowanie) w celu odpoczynku i posiłków dla kierowców, tankowanie pojazdów jest możliwe, zgodnie z listą dróg i specjalnych miejsc.
Kierowcy wykonujący przewozy tranzytowe są zobowiązani do opuszczenia Białorusi najkrótszą trasą, nie później niż w dniu następującym po dniu wjazdu na jego terytorium. Odstępstwa są dopuszczone jedynie w nielicznych przypadkach, np. awaria, czy konieczność wymiany pojazdu, jeżeli jest to przewidziane w umowie przewozu i wskazane w dokumentach przewozowych. Operacje te należy przeprowadzić w możliwie najkrótszym czasie.

Podczas okresu postoju (parkowania) kierowcy wykonujący przewozy tranzytowe nie mogą opuszczać terytorium punktów postoju (parkowania) w celu odpoczynku i posiłków kierowców, tankowania pojazdów.

Wykaz dróg, po których może być wykonany tranzyt przez Białoruś jest opublikowany w
Zarządzeniu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08