Strefa klienta

Polska – Rosja: ustalono kontyngent zezwoleń na rok 2016

Polsko – rosyjskie rozmowy w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych  prowadzone w Gdańsku w dniach 31 marca, - 1 kwietnia, zakończono podpisaniem porozumienia.

Ustalono wielkość kontyngentu zezwoleń do końca grudnia 2016 r. Polska otrzyma 170 tysięcy zezwoleń, w tym 30 tysięcy zezwoleń Rosja kraje trzecie. Do kontyngentu włączono dotychczas wymienione między obydwoma krajami zezwolenia. Zezwolenia dotychczas niewykorzystane zostaną przydzielone przewoźnikom.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z 31 marca 2016 r.

31 marca 2016 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku rozpoczęła się kolejna, dwudniowa, tura negocjacji w ramach polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Przed rozpoczęciem rozmów wiceminister infrastruktury i budownictwa, Jerzy Szmit na spotkaniu z mediami przedstawił polskie cele. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele polskich przewoźników.

„To już szóste spotkanie. W ciągu pięciu ostatnich, które były bardzo trudne, doszliśmy do pewnych uzgodnień. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że w przesłanym do Polski dokumencie rozporządzenia ministra transportu Federacji Rosyjskiej, które miało konsumować to, co zostało uzgodnione w Moskwie, są jeszcze spore braki, o których chcemy jeszcze ze stroną rosyjską rozmawiać” – powiedział minister Szmit.

Według ministra wątpliwości dotyczą m.in. sformułowań zapisanych w aktualnej wersji rozporządzenia, których nie było w zawartym w lutym tego roku tzw. porozumieniu moskiewskim, a także braku części zapisów, które w myśl ostatnich uzgodnień miały się w nim pojawić.

Rozmowy mają polegać m.in. na doprecyzowaniu szczegółowych różnic miedzy protokołem a rosyjskimi aktami prawnymi. Przykładem takich różnic jest np. sformułowanie „towary, które przejdą przez składy” i wprowadzone przez Rosję „towary, które przejdą przez składy celne”, które w konsekwencji mocno zawęża możliwości logistyki polskiego transportu.

Minister Jerzy Szmit zapewnił też, że podczas rozmów strona polska będzie niezmiennie bronić interesów polskich przewoźników i polskiego przemysłu.

Poprzednie rozmowy odbyły się w dniach 18-19 lutego 2016 r. w Moskwie i zakończyły się zawarciem tymczasowego porozumienia, które obowiązuje do 15 kwietnia 2016 r. W jego ramach Polscy przewoźnicy otrzymali 20 tys. zezwoleń – 10 tys. ogólnych i 10 tys. na przewozy z/do krajów trzecich. Stronie rosyjskiej również przydzielono 20 tys. zezwoleń – 19,5 tys. ogólnych i 500 na przewozy z/do krajów trzecich.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08