Strefa klienta

Rosja ograniczy wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego towarów przez firmy transportowe krajów, które nałożyły sankcje na Rosję

W dniu 1 października 2022 r. oficjalny portal internetowy informacji prawnych opublikował Dekret Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 30 września 2022 r. Nr 1728 „W sprawie środków mających na celu wykonanie dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 29 września 2022 r. Nr 681 „W niektórych kwestiach międzynarodowego transportu drogowego ładunków”. Dokument wchodzi w życie 10 października 2022 r.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010004

Wskazana rezolucja ustanawia zakaz wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego towarów przez terytorium Federacji Rosyjskiej pojazdami ciężarowymi należącymi do przewoźników państw, które wprowadziły środki ograniczające w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej i rosyjskich osób prawnych w tym zakresie międzynarodowego transportu drogowego towarów.

Zarządzenie nr 1728 określa Warunki wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy, z zastrzeżeniem których zakaz nie ma zastosowania (zwane dalej Warunkami). W szczególności zakaz nie będzie dotyczył przewozu towarów do/z Obwodu Kaliningradzkiego, przewozu poczty, dostarczania towarów wymagających specjalnych warunków transportu i przechowywania, które mogą ulec uszkodzeniu podczas przepakowywania/przeładunku. Wykaz tych towarów zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.

W pozostałych przypadkach pojazdy przewoźników Unii Europejskiej i szeregu innych państw będą musiały przybyć do magazynów czasowego składowania znajdujących się w podmiotach wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej i gmin określonych w załączniku nr lub przewoźników białoruskich.

W przypadku, gdy pojazdy towarowe należące do przewoźników zagranicznych opuszczają terytorium Federacji Rosyjskiej,
gdy wykonują przewóz zgodnie z Warunkami, objętość paliwa w zbiornikach, technologicznie i konstrukcyjnie połączona z układem napędowym silnika i zamontowana przez producenta, powinna nie przekracza 200 litrów.

W miarę, jak będą dostępne bardziej szczegółowe informacje dotyczące wykonania dekretu nr 1728, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej ASMAP.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08