Strefa klienta

II Seminarium Zawodowe Przewoźników i Spedytorów Polskich i Białoruskich

W dniach 18 i 19 marca bieżącego roku na przejściu granicznym w Koroszczynie a następnie w Białej Podlaskiej odbyło się II Seminarium Przewoźników i Spedytorów Polskich i Białoruskich.

W Koroszczynie, wspólnie ze Służbą Celną i Strażą Graniczną omawiano zasady granicznych odpraw celnych samochodów ciężarowych a także e-Booking TRUCK (elektroniczną kolejkę).

W Białej Podlaskiej wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego i Służbą Celną omówiono zagadnienia prawne wynikające z Ustawy o transporcie drogowym a także dokonano oceny naruszeń przepisów dotyczących transportu drogowego. W seminarium uczestniczyły 42 osoby.

Seminarium przewodniczyli:

- Prezes Jarosław Jakoniuk

- Wiceprezes Sławomir Kostjan

z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej

oraz

- Dyrektor Genadi Dankiewicz

z Centrum Szkoleniowego "BAMAP Wedi" Mińsk - Białoruś

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08