Strefa klienta

Debaty przewoźników międzynarodowych w Łukowie i Białej Podlaskiej

Debaty przewoźników w Łukowie i Białej Podlaskiej z udziałem Dyrektora Departamentu transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – Panem Bogdanem Oleksiakiem.

Z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników odbyły się w dniu 28.07.2021 r. dwie konferencje tematyczne w sprawie przewozów na Wschód Europy. Szczególną uwagę poświęcono tematom:
- wykorzystania zezwoleń białoruskich,
- rocznych zezwoleń wielokrotnego użytku EKMT/CEMT,
- kontroli wykorzystanych zezwoleń,
- właściwej dystrybucji zezwoleń,
- właściwego wykorzystania zezwoleń polskich przez firmy białoruskie,
- przewozom do i z Węgier.

Celem zasadniczym konferencji było przekazanie informacji o działaniach Departamentu Transportu w ramach prac komisji dwustronnych z posiedzeń z Białorusią, Rosja, Ukrainą.
Omówiono szczegółowo możliwości wykonywania przewozów na podstawie zezwoleń EKMT i ich lepsze wykorzystanie.
Zgłoszono kilkanaście wniosków w celu poprawy i lepszego dysponowania zezwoleniami jednorazowymi. Zgłoszono uwagi do funkcjonowania Komisji Społecznej.
Na uwagę zasługuje fakt, że były to pierwsze tego typu spotkania, w których właściciele firm przewozowych mogli bezpośrednio przekazać swoje uwagi i wnioski kierownictwu resortu transportu.

W pewnym zakresie omówiono także działania Ministerstwa Infrastruktury w zakresie skutków wprowadzenia z dniem 2.02.2022 r. postanowień „pakietu mobilności”.

Na uwagę zasługuje fakt pozytywnej atmosfery i kompetentnej dyskusji.

W obu konferencjach brało udział po około 30-stu uczestników – właścicieli firm przewozowych.

Do pobrania:
- zasady wykorzystania zezwoleń EKMT/CEMT

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08