Strefa klienta

Podstawowe limity zezwoleń na 2019 r.

Jak informuje Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego limity podstawowe dla niżej wymienionych zezwoleń zostały ustalone następująco: 
1. Rosja kr -3 - kontyngent 64 000 szt. 
Limit na 2019 r. wynosi 62 %  zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2019 r., pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2018 r. z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów. Pozostała liczba zezwoleń zostanie przeznaczona na limity dodatkowe dla wszystkich uprawnionych przedsiębiorców. 
W przypadku zezwoleń dodatkowych otrzymanych od strony rosyjskiej w grudniu 2018 (termin ważności do 31 marca 2019 r.), termin zwrotu zezwoleń ustala się na dzień 15 kwietnia 2019 r. 
Przedsiębiorcy będą mieli możliwość ubiegania się o zezwolenia w ramach limitów dodatkowych po wykorzystaniu posiadanego limitu podstawowego proporcjonalnie do upływu roku, tj. co najmniej 1/12  wykorzystania limitu w przypadku ubiegania się o zezwolenia na miesiąc luty, itd. 
Zezwolenia w ramach limitów dodatkowych otrzymają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie mtd rzeczy powyżej jednego roku (licząc od daty odebrania licencji). 
2. Kazachstan kraje trzecie - kontyngent 4 000 szt. 
Limit na 2019 r. wynosi 60% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2019 r., pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego  z kontyngentu 2018 r. z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów. 
Przedsiębiorcy będą mieli możliwość ubiegania się o zezwolenia w ramach limitów dodatkowych po wykorzystaniu posiadanego limitu podstawowego proporcjonalnie do upływu roku, tj. co najmniej 1/12 wykorzystania limitu w przypadku ubiegania się o zezwolenia na miesiąc luty, itd. 
Pozostała liczba zezwoleń zostanie przeznaczona na limity dodatkowe. 
3. Turcja wjazd na pusto lub kr-3 - kontyngent 4 000 szt. 
Limit na 2019 r. wynosi 60%  zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2019 r., pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu w 2018 r.  z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów. 
Przedsiębiorcy będą mieli możliwość ubiegania się o zezwolenia w ramach limitów dodatkowych po wykorzystaniu posiadanego limitu podstawowego proporcjonalnie do upływu roku, tj. co najmniej 1/12  wykorzystania limitu w przypadku ubiegania się o zezwolenia na miesiąc luty, itd. 
Pozostała liczba zezwoleń zostanie przeznaczona na limity dodatkowe. 

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wysokości naliczonych limitów zezwoleń na rok 2019 można zgłaszać do 31 marca 2019 roku (z zastrzeżeniem zezwoleń Rosja kr-3 z terminem ważności do 31 marca 2019, gdzie termin ustala się na 15 kwietnia 2019 r.). 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08