Strefa klienta

Zasady wykonywania przewozów do Rosji

Instrukcja dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych Polski i Rosji w zakresie rodzajów wykonywanych przewozów i wymaganych zezwoleń. Strony potwierdziły, że co do generalnej zasady, miejsce załadunku i rozładunku rozstrzyga o  rodzaju wykonywanego przewozu. Strony potwierdziły, że wyróżnia się następujące rodzaje przewozów:przewóz dwustronny - to przewóz pojazdem samochodowym należącym do ...
Czytaj więcej

Polska – Rosja: ustalono kontyngent zezwoleń na rok 2016

Polsko – rosyjskie rozmowy w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych  prowadzone w Gdańsku w dniach 31 marca, - 1 kwietnia, zakończono podpisaniem porozumienia.Ustalono wielkość kontyngentu zezwoleń do końca grudnia 2016 r. Polska otrzyma 170 tysięcy zezwoleń, w tym 30 tysięcy zezwoleń Rosja kraje trzecie. Do kontyngentu włączono dotychczas wymienione między obydwoma ...
Czytaj więcej

II Seminarium Zawodowe Przewoźników i Spedytorów Polskich i Białoruskich

W dniach 18 i 19 marca bieżącego roku na przejściu granicznym w Koroszczynie a następnie w Białej Podlaskiej odbyło się II Seminarium Przewoźników i Spedytorów Polskich i Białoruskich. W Koroszczynie, wspólnie ze Służbą Celną i Strażą Graniczną omawiano zasady granicznych odpraw celnych ...
Czytaj więcej

Bliżej do porozumienia w sprawie przewozów drogowych

Otrzymaliśmy dziś protokół, będący stanowiskiem strony  rosyjskiej w ramach toczących się polsko-rosyjskich negocjacji w sprawie zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. Dokument ten częściowo uwzględnia uzgodnienia z początku lutego – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podczas briefingu prasowego, który odbył się 15 lutego 2016 r.Obecnie, wraz z przedstawicielami organizacji ...
Czytaj więcej

Rozmowy z Federacją Rosyjską w sprawie przewozów drogowych zostały przerwane.

Podczas negocjacji w pierwszej kolejności, co podkreślają sami przewoźnicy, konieczne jest określenie zasad, na jakich mają być wykonywane przewozy w ramach transportu drogowego. Niestety Rosja wielokrotnie łamała  zawarte dotychczas porozumienia i ustalenia, zarówno dwustronne, jak i międzynarodowe. Dodatkowo Rosja podjęła działania administracyjne, mające na celu wyeliminowanie polskich przewoźników z rosyjskiego ...
Czytaj więcej

Rozmowy z Rosjanami trwają

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa są dziś (2 lutego 2016 r.) kontynuowane polsko-rosyjskie negocjacje na temat zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej oraz ustalenia wysokości kontyngentu zezwoleń na 2016 r.Rozmowy ekspertów w ramach posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych rozpoczęły się 1 lutego 2016 r. w Warszawie. ...
Czytaj więcej

Trwają rozmowy polsko - rosyjskie, kompromisu brak

Dziś (1 lutego 2016 r.) w godzinach wieczornych ogłoszono przerwę w rozmowach polskich i rosyjskich ekspertów na temat zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej oraz ustalenia wysokości kontyngentu zezwoleń na 2016 r. Kontynuacja w formule eksperckiej rozpocznie się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa jutro (2 lutego) od godz. 10:00.Nadal ...
Czytaj więcej

Wyjazd z terytorium FEDERACJI ROSYJSKIEJ do 15 lutego 2016 r.

Jak informuje BdsTM, na podstawie pisma otrzymanego za pośrednictwem Departamentu Transportu Drogowego, Federacja Rosyjska wyraziła zgodę na propozycję strony polskiej aby pojazdy, które wjechały na terytorium Rosji lub Polski do 31 stycznia 2016 roku na podstawie zezwoleń ważnych do 31 stycznia 2016 r. mogły na podstawie tych zezwoleń powrócić do kraju rejestracji pojazdu nie później niż do 15 lutego 2016 r. włącznie.

Rozmowy z Rosją wznowione

Strona rosyjska pozytywnie odpowiedziała na dzisiejszy (29 stycznia 2016) apel wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita o podjęcie rozmów na temat zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej oraz ustalenia wysokości kontyngentu zezwoleń na 2016 rok.Na poniedziałek 1 lutego 2016 r. zostały zaplanowane rozmowy zespołów eksperckich w ramach posiedzenia polsko-rosyjskiej ...
Czytaj więcej

Przekraczanie granicy białorusko-rosyjskiej

Ministerstwo  Infrastruktury i Budownictwa informuje,  że według informacji uzyskanych za  pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, rosyjskie służby kontrolne rozpoczęły kontrolę graniczne na podstawie artykułu 9 ustawy nr 4730-1 z 01.04.1993 " O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej". ...
Czytaj więcej

Aktualności

Komisja Polsko - Rosyjska bez Rosjan

Poprzedni rząd nie przyjął w październiku ubiegłego roku delegacji rosyjskiej, jednakże my od razu przystąpiliśmy do działania i już dwukrotnie spotkałem się z wiceministrem rosyjskim. Kolejne spotkanie miało się odbyć dziś i jutro w Gdańsku. Strona rosyjska nie przyjechała pomimo zapewnień składanych w Swietłogorsku tydzień temu – powiedział 28 stycznia ...
Czytaj więcej

Trudne rozmowy z Federacją Rosyjską

Federacja Rosyjska chce w sposób administracyjny ograniczyć przewóz towarów przez przewoźników, którzy nie są z Federacji Rosyjskiej. Jest to element strategii, która zmierza do tego, żeby z rosyjskiego rynku wyeliminować przewoźników z innych państw – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit o zakończonej 21-22 stycznia 2016 r. kolejnej rundzie ...
Czytaj więcej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08