Strefa klienta

Lokal do wynajęcia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników posiada do wynajęcia lokal o powierzchni 30 m2 o przeznaczeniu biurowym. Lokal zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku przy ul. Janowskiej 66 w Białej Podlaskiej. Składa się on z pomieszczenia głównego o powierzchni 24 m2,zaplecza o powierzchni 3,5 m2 oraz ...
Czytaj więcej

Odwołanie Walnego Wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Zarząd OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZEWOŹNIKÓW w Białej Podlaskiej informuje iż ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, Walne Zebranie Członków, które miało odbyć się w grudniu 2020 roku zostaje odwołane. Zgodnie z zapisem § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  ...
Czytaj więcej
- Wystąpienie do Rzecznika w sprawie utrudnień w funkcjonowaniu granic Koroszczyn i Dorohusk z dn. 16.10.2020 r. (pobierz).
- Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wiz dla kierowców zawodowych - Białorusinów wydawanych przez konsulaty w Mińsku, Brześciu i Grodnie w dnia 20.10.2020 r. (pobierz).
- Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie wiz i w sprawie funkcjonowania granic z dn. 27.10.2020 r. (pobierz).
- Odpowiedź Ministra Spraw Zagranicznych na nasze wystąpienie z dn. 20.10.2020 r. w sprawie wiz (pobierz).

Utrudnienia na przejściu w Dorohusku

Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w Lublinie w dniu 29.09.2020r. w godz. od 8.00 do 18.00 nastąpi przerwa
w dostawie energii elektrycznej na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku.
Powyższe związane jest z koniecznością dokonania przeglądu konserwacyjnego stacji transformatorowych.
W tym czasie na przejściu granicznym w Dorohusku mogą wystąpić utrudnienia związane z dokonywaniem odpraw w ruchu towarowym.

Wystąpienie do organów samorządowych

Informujemy naszych członków, że wspólnie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców „PODLASIE” wystąpiliśmy do wszystkich gmin z terenu powiatów, w których posiadają swe bazy nasi członkowie o podjęcie działań pomocowych, jakich oczekują przedsiębiorcy – przewoźnicy od samorządów w tej trudnej dla naszych firm sytuacji.
Wystąpienia zostały skierowane na ręce prezydentów miast, burmistrzów i wójtów gmin.
Poniżej treść wystąpienia do organów samorządowych.

WYSTĄPIENIE

Przedłużenie uprawnień ADR

Informujemy, iż w  dniu 26 marca 2020 r. Polska podpisała Umowę wielostronną M 324 (stanowiącą załącznik do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 324 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. ). Zgodnie z brzmieniem ww. Umowy, zaświadczenia ADR kierowców i uprawnienia doradców, których termin ważności upływa między 1 marca a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r.

Pełny tekst umowy.

Tranzyt przez Białoruś

Jak informuje Konsulat Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej, Zarządzeniem z 25 marca określono nowe regulacje związane z epidemią. Z ograniczeń ...
Czytaj więcej

Przedłużenie wizy krajowej - specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. 
Czytaj więcej

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych

Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z ...
Czytaj więcej

Przedłużenie wizy Schengen lub krajowej

PRZEDŁUŻENIE WIZY KRAJOWEJ - Wojewoda może przedłużyć wizę krajową jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
Czytaj więcej

Zalecenia w związku z koronawirusem

Poniżej przekazujemy zalecenia w związku z zagrożeniem koronawirusem przygotowane na podstawie zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży transportowej i logistycznej.

Karta informacyjna kierowcy

Granica Państwa, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / wb77
W związku z decyzją o wprowadzeniu kontroli sanitarnych na głównych przejściach granicznych, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce ...
Czytaj więcej

Zakazy temperaturowe na Ukrainie od 01.06.2019 r.

Strona ukraińska poinformowała, że, kierując się przepisami Ustawy „O ruchu drogowym”, „O drogach” oraz Postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 27.06.2007 roku Nr 879 „O środkach ochrony dróg publicznych”, Państwowa Agencja Dróg Ukrainy w celu zmniejszenia szkód ...
Czytaj więcej


Informujemy, że w dniu 20.04.2019 r. - Wielka Sobota - biuro Stowarzyszenia będzie zamknięte.

Wstępne zasady wydawania zezwoleń z kontyngentu 2019

1. Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo zezwolenia Albania ogólne, Białoruś kraje trzecie, Białoruś tranzyt, Czarnogóra ogólne, Czechy kraje trzecie,  Kazachstan ogólne, Kirgistan ogólne, Maroko ogólne, Mołdawia ogólne, Serbia ogólne, Słowacja kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie EURO1, Turcja tranzyt w liczbie:• dwie sztuki na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych,• jedna sztuka ...
Czytaj więcej

Podstawowe limity zezwoleń na 2019 r.

Jak informuje Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego limity podstawowe dla niżej wymienionych zezwoleń zostały ustalone następująco: 1. Rosja kr -3 - kontyngent 64 000 szt. Limit na 2019 r. wynosi 62 %  zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2019 r., pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2018 ...
Czytaj więcej

Wizy rosyjskie tylko w ważnym paszporcie

Jak informuje Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce, coraz częstsze są przypadki niewłaściwego posługiwania się wizą rosyjską. Ostatnio stały się częstymi przypadki wjazdu do Federacji Rosyjskiej cudzoziemców którzy składają funkcjonariuszom rosyjskiej straży granicznej do odprawy anulowany paszport krajowy, w którym jest ważna wiza rosyjska, oraz nowy paszport bez wizy rosyjskiej.Zgodnie z ...
Czytaj więcej

Podziękowania Rzecznikowi MŚP

Rządowy projekt zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” zdjęty z porządku obrad sejmowychZdaniem Rzecznika MŚP, proponowane przez resort infrastruktury zmiany organizacji systemu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów skutkowałyby znaczącym spadkiem rentowności firm, a nawet upadłościami.– Projektodawca powołuje się wprawdzie na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE, określające wymagania w zakresie ...
Czytaj więcej

Możliwe utrudnienia w Hrebennem i Korczowej

Na podstawie informacji służb celnych Ukrainy, informujemy, że na przejściach granicznych w Korczowej i Hrebennem, po stronie Ukrainy, będą montowane skanery. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w przekraczaniu granicy.
Termin montażu od połowy września do grudnia 2018 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08